Carsten From Andersen Else Nicolai Hansen Gitte Bjørn 

Leon Kastbjerg Nielsen Claus Bjerring Søren Hansen Michael Birkefeldt Beate Leonards

Allan Scharff Peter Vedel Tåning Lone Løvschal Yuki Ferdinandsen  Anna Furrer

Ane Christensen  Petur Tryggvi Kim Buck  Manuel Sjødahl Andersen Wilfried Moll